Taxe de şcolarizare

Taxe Cursuri Adulți

  • Taxa de înscriere 150 Lei, care se plătește la semnarea unui acord cadru, între părți, înainte de susținerea probei de admitere.
  • Taxa de școlarizare este de 850 Euro, suma platită la cursul BNR, din ziua în care se face plata.
  • Taxa de examen de 150 Lei, se achită la finalizarea cursurilor, înainte cu cel târziu 10 zile de data anunțată pentru susținerea examenului de absolvire.

Taxa de scolarizare, în valoare de 850 Euro, se poate achita integral sau în rate astfel:

  • După semnarea contractului se achită suma echivalentă a 250 Euro, iar restul de 600 Euro se vor achita în șase rate egale, eșalonate conform Anexa Contract.
  • Taxa include toate costurile de școlarizare, echipamente de producție, consumabile, etc.
  • Pe tot parcusul școlarizării nu sunt percepute alte taxe suplimentare.

 

Taxe Cursuri Copii

  • Taxa de înscriere 150 Lei
  • Taxa de școlarizare 650 Euro

Modalități de plată:

  • Taxa de înscriere se plătește la momentul semnării contractului.
  • Taxa de școlarizare se poate plăti integral, fapt pentru care se acordă o reducere de 10% sau la semnarea contractului 50 Euro, iar diferența în șase rate egale, conform Anexei la Contract.

 

Perioada de școlarizare

6 luni

Pentru secțiile cursuri adulți: cursurile se derulează pe parcursul a două zile/săptâmană și au o durată de 4 ore/zi.

Pentru cursurile destinate grupelor de copii, cursurile se derulează pe parcursul unei singure zile/săptămână și au o durată de 4 ore.